"Rattaat on hyvin rasvattu"

Oras Invest Oy on julkaissut vuosikertomuksensa viime vuodelta. Oras Investin omistamien yhtiöiden, Oraksen, Uponorin, Kemiran ja Tikkurilan yhteenlaskettu liikevaihto oli 3,9 miljardia euroa, ja ne työllistivät lähes 13 000 ihmistä noin 40 maassa. Oras Investin nettovarallisuus eli omistusten arvo miinus velat kasvoi 617 miljoonaan euroon eli 33 prosenttia vuoden takaisesta. Velkojen suhde omistusten markkina-arvoon supistui 22 prosenttiin edellisvuoden 32 prosentista.
 

- Epävarmuus hallitsi markkinoita läpi vuoden, ja myönteisiä suhdanteita oli vaikea paikantaa. Jatkuva hidas kasvu vaati meiltä edelleen paljon muutostyötä. Joustavuus ja nopeus ovat avainasioita yritystemme selviytymiselle ja menestykselle. Raskaiden organisaatioiden ja jatkuvan maksimikapasiteetin työllisyyden ajat ovat takana, tiivistää Oras Investin toimitusjohtaja Jari Paasikivi.

Oras, Uponor ja erityisesti Tikkurila paransivat tulostaan, ja Kemirakin teki tyydyttävän tuloksen huolimatta kilpailun ankarasta kiristymisestä.

- Teollisen toimintamme peruspilarit ovat rakennus- ja vesiteollisuus. Oras ja Uponor toimivat molemmissa. Hanavalmistaja Oras on perheyrityksemme ydin, ja 150-vuotias maalinvalmistaja Tikkurila on rakennusteollisuutemme kolmas pilari. Kemiran merkitys kasvaa maailmanlaajuisessa veden laadun ja määrän hallinnassa, Paasikivi toteaa.