Rauma äänestämällä mukaan rahastoon

Rauma lähtee ainakin 3 miljoonan euron pääomalla mukaan uuteen sijoitusrahastoon, joka on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille.

Kaupunginvaltuusto päätti äänin 46–3 Aboa Venture IV Ky -rahastoon osallistumisesta.

Ratkaisuun sisältyy ehto, jonka mukaan Rauma voi nostaa sijoitustaan enintään 5 miljoonaan euroon, jos valtio lähtee mukaan vastaavalla summalla.

Toisena ehtona on, että rahastoon osallistuu myös muita Rauman seudun yritystoimintaa rahoittavia tahoja

Ainoastaan kolme vasemmistoliiton valtuutettua oli sitä mieltä, ettei Rauman tule lähteä rahastoon mukaan. Ehdotus oli Tapio Ailasmaan (vas.), jonka mielestä kaupungin perustehtäviin ei kuulu yritysten tukeminen rahaston kautta. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää.