Rauma alkaa myydäEuralle lastensuojelua

Rauma aloittaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön Euran kanssa lastensuojelusta.

Kaupunki aikoo tarjota Euran lastensuojelulle mahdollisuutta käyttää Rauman perhetukikeskuksen palveluita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi oman hyväksyntänsä osapuolten lastensuojelun yhteistyölle. Euralle tulevat tarjottaviksi perhetukikeskuksen kaikki muut palvelut paitsi perhetyö ja ammatillinen tukihenkilö.

Rauman sosiaalipalvelut alkaa laatia Euran sosiaalipalveluiden kanssa sopimus- ja palveluhinnastoa perhetukikeskuksen käytöstä.

Euralla ja Raumalla on käynnissä jatkovalmistelu yhteisen sote-alueen muodostamisesta.