Rauma alkanut purkaa todenteolla vanhusten hoivajonoa

Pitkäksi kasvaneeseen vanhusten laitoshoidon jonoon on Raumalla puututtu yksityisten palveluntarjoajien avulla.

Tuorein toimenpide oli ostaa 15 lisäpaikkaa Mehiläisen ylläpitämästä Villa Jussoilasta, jossa viimeiset paikat on täytetty toukokuussa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pohtii vielä ensi viikolla, tulisiko sen vastata Saga Care Finlandin tarjoukseen vapaana olevien viiden lisäpaikan ostamisesta.

Laitoshoidon paikkaa odottavia vanhuksia on kaupungissa nyt 68, kun aiemmin luku on ollut yli 80. Vanhainkotipaikkaa odottaa 21 ja tehostetun palveluasumisen paikkaa 47 vanhusta.

Jononpurun taustalla on heinäkuussa voimaan astuva ikälaki, jonka mukaan vanhuksen pitää saada hänelle myönnetty laitospaikka vähintään kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä.

Kaupungin talousarviosta puuttuu kuitenkin määrärahavaraukset laitospaikkojen lisäostoista. Rahantarve on kaikkiaan 2,26 miljoonaa euroa.

Summaan on laskettu Mehiläisen lisäpaikat sekä Sagalta mahdollisesti ostettavat paikat sekä Kokkilan palvelukodin jatkosopimus vuoden 2013 loppuun saakka.