Rauma aloittaa henkilöstön osallistavat yt:t

Noin kahden vuoden ajan valmisteltu organisaatiouudistus on Raumalla edennyt siihen vaiheeseen, että muutokseen liittyvä yhteistoimintamenettely voidaan aloittaa, kaupunki tiedottaa.

Kaupunginhallituksen ensi maanantain esityslistalla on yhteistoimintamenettelyyn liittyvän suunnitelman hyväksyminen ja sen käynnistäminen.

Henkilökuntaa ei aiota vähentää, osa-aikaistaa eikä lomauttaa, vaan tavoitteena on varmistaa henkilökunnan osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Lain mukaan yhteistoimintamenettely pitää toteuttaa ennen päätöksiä. Rauman kaupungin uusi organisaatio on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa 30.1.2017.

Henkilöstö on koko prosessin ajan ollut tiiviisti mukana valmistelussa.

Rauman kaupunki aloitti organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistustyön keväällä 2015. Kesäkuussa 2016 valtuusto linjasi luottamushenkilö- ja palveluorganisaation uudistamisen periaatteet, joihin yksityiskohtaisempi valmistelu on perustunut.

Projektin lopputuotteena syntyy uusi organisaatiorakenne, johtamisjärjestelmä ja hallintosääntö, kun ne otetaan käyttöön 1.6.2017 samaan aikaan kun uusi kuntalaki astuu kokonaisuudessaan voimaan.