Rauma aloitti matkan kohtipäästöjen vähentämistä

Rauman kaupunginhallituksen mielestä Rauman tulisi tavoitella 80 prosentin leikkausta hiilidioksidipäästöihinsä vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi Rauman tulisi kaupunginhallituksen mukana hakea varsinaiseksi jäseneksi hiilineutraalien kuntien Hinku-hankkeeseen. Hinku-hankkeeseen lähtemisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa oli alun perin mukana viisi kuntaa, joista yksi on Uusikaupunki. Nyt lähinaapureista myös Laitila päätti viime kuussa hakeutua varsinaiseksi Hinku-kunnaksi.