Rauma ei löydä vikaa satamapäätöksestään

Kaksi Rauman satamapäätöstä koskevaa valitusta tulisi kaupunginhallituksen mielestä hylätä, koska menettelyvirheitä tai epäselvyyksiä ei ole.

Turun hallinto-oikeudelle tuli kaksi valitusta kaupunginvaltuuston päätöksestä valita Järviluoto sataman tulevaisuuden laajennussuunnaksi.

Rauman kaupunginhallituksen mielestä valitukset ovat perusteettomia.

Valituksissa mainittu puutteellinen aineisto koski ELY-keskuksen lausuntoa, josta kaksi sivua oli kopiointivirheen vuoksi jäänyt pois. Kaupunginhallituksen mukaan tällä ei ollut merkitystä lainmukaisuuden kannalta, koska valtuusto katsoi, että valmistelu on ollut riittävää asian päättämiseksi. Myöskään epäselvyyksiä ei kaupunginhallituksen mielestä ollut päätösehdotuksessa tai sen perusteluissa.