Rauma hakee valinta-apua eläkesuman selvittämiseksi

Rauman kaupunki aikoo hankkia ulkopuolista konsulttiapua uusien työntekijöiden valintaa varten samalla kun eläkesuma on iskemässä kaupungin virkamieskuntaan.

Meneillään on tarjouskilpailu puitesopimusten solmimisesta rekrytointialan konsulttiyhtiöiden kanssa.

Kaupunki arvioi palkkaavansa seuraavan neljän vuoden aikana noin 50 uutta henkilöä eläkkeelle siirtyvien niin sanottujen avainhenkilöiden tilalle. Kaupungin henkilöstöjohtajan Tuija Mäen mukaan kyse on esimies- ja johtotason tehtävistä sekä myös asiantuntijatehtävistä.

Eläköityjien määrät ovat Mäen mukaan ainoastaan arvioita, jotka perustuvat laskennallisiin eläkeikiin. Virassa tai tehtävässä voi työskennellä 68 ikävuoteen asti.

Kaupungin organisaatiosta jää vuosittain eläkkeelle noin sata henkilöä. Huippuvuotta odotetaan vuodesta 2014, jolloin arvioidaan yli 110:tä eläkkeelle jääjää. Eniten eläköityjiä on kooltaan suurimmissa hallintokunnissa eli kasvatus- ja opetusvirastossa sekä sosiaali- ja terveysvirastossa.

Mäen mukaan hallintokunnilla ja yksiköillä on mahdollisuus päättää, käytetäänkö rekrytoinnissa soveltuvuusarviointeja.