Rauma haluaa Lounais-Suomen yritysystävällisimmäksi kunnaksi

Rauma haluaa olla kuluvan valtuustokauden aikana yritysten palvelussa Lounais-Suomen paras kunta. Tämä tavoite on kirjattu myös uuteen strategiaan, Rauman tarinaan.

Rauman kaupunki on perustanut poikkihallinnollisen ryhmän varmistamaan, että Raumalla toimivilla ja Raumalle suuntaavilla yrityksillä on parhaat mahdolliset edellytykset kasvaa, kehittyä ja harjoittaa yritystoimintaa. Lisäksi koko kaupungin henkilöstö luottamushenkilöt mukaan lukien valjastetaan toteuttamaan elinkeinopolitiikkaa roolistaan ja tehtävästään riippumatta.

Kaupunginjohtaja Kari Kosken perustama yrityspalvelutyöryhmä koostuu kaupungin johtotason virkamiehistä niiltä toimialoilta, jotka ovat keskeisiä toimijoita kaupungin ja yritystoiminnan rajapinnassa. Työryhmän johdossa on kaupunginjohtaja.

Säännöllisesti kokoontuvan työryhmän tehtävänä on taata joustava, yritysystävällinen ja mahdollisimman nopea toiminta elinkeinopolitiikkaa edellyttävissä toimenpiteissä. Saumattomalla yhteistyöllä sekä hyvällä sisäisellä tiedonkululla pyritään tekemään hallintokuntien väliset raja-aidat yrittäjille näkymättömiksi ja palvelu sujuvaksi. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi lupa-asioiden käsittelyn nopeuttamista.