Rauma: Hoitajakoulutusta ei voilakkauttaa ilman suostumusta

Sairaanhoitajakoulutuksen siirto Raumalta Poriin on edelleen Satakunnan ammattikorkeakoulun yhtiöjohdon säästölistalla. Rauman kaupunginhallitus vaatii nyt ykskantaan SAMK Oy:n hallitukselta, että nuorten hoitotyön koulutus säilytetään Raumalla.

Rauman kaupunginhallituksen mukaan koulutusyhtiö ei voi lakkauttaa tutkintoon johtavaa koulutusta ilman Rauman kaupungin kirjallista suostumusta.

Tulkintaan on päädytty SAMK Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen perusteella.

Lue lisää tiistain Länsi-Suomesta