Rauma ja Metsä Fibre vaihtokaupoilla

Raumalla Maanpäässä toimiva metsäteollisuusyhtiö Forchem Oy on laajentamassa tuotantoaan. Tuotannon laajennus edellyttää tontin laajentamista. Rauman kaupunki aikoo hankkia tarvittavan laajennusosan vaihtamalla alueita Metsä Fibre Oy:n kanssa, jonka jälkeen kaupunki vuokraa laajennusosan Forchem Oy:lle.

Samalla aluevaihto ulotetaan koskemaan koko Maanpääntien varressa olevaa Metsä-Fibre Oy:n omistamaa, rakentamatonta tontin osaa. Rauman kaupungin elinkeinopoliittisena tavoitteena on kaupungin haltuun tulevan tonttitarjonnan avulla edistää muunkin yritystoiminnan sijoittumista Raumalle. Elinkeinopoliittisen tavoitteen taustalla on pyrkimys vastata äkilliseen rakennemuutokseen Rauman seudulla edistämällä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä.

Metsä Fibre Oy:n tavoitteena aluevaihdossa on laajentaa teollisuuslaitoksensa suojavyöhykettä ja siten turvata tehtaan toimintaedellytyksiä. Lähtökohtana on, että se maanomistajana voi vaikuttaa siihen, mitä naapurialueelle suunnitellaan.

Vaihdossa Rauman kaupunki saa noin 3,43 hehtaaria teollisuustontiksi kaavoitettua maata. Metsä Fibre Oy puolestaan saa noin seitsemän hehtaaria asemakaavoittamatonta maata. Määräalaan kuuluva toteutumaton katualue aiotaan poistaa asemakaavasta.

Kauppa edellyttää kaupunginhallituksen ja Metsä Fibre Oy:n hallituksen hyväksynnän.