Rauma ja Pori yhdessä mukaan alueelliseen kokeiluun

Rauman ja Porin kaupunkien yhteinen hakemus on hyväksytty työ- ja elinkeinoministeriön työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisiin kokeiluihin. Kokeiluun haki yhteensä 41 aluetta, joista yhdeksän valittiin mukaan.

Alueellisten kokeilujen tavoitteena on, että kunnat ottaisivat vastuulleen osan työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.

Kokeilualueiden valinnassa arvioitiin muun muassa missä määrin kokeilu luo uusia työpaikkoja kuntaan, uutta yrittäjyyttä ja toimivien yritysten kasvua.

- Työllisyyden edistäminen on jokaisen alueen menestymisen edellytys ja keskeinen osa alueiden elinvoimapolitiikkaa. Porin ja Rauman kaupungit päättivät yhdistää voimavarat keskinäisen kilpailun sijaan ja tehdä yhteisen hakemuksen alueelliseen kokeiluun, kertoo Porin kaupungin kehittämispäällikkö Timo Aro.

Rauman ja Porin kaupunkien kokeilun kohderyhmänä ovat pääosin yli 180 päivää työmarkkinatukea saaneet, osatyökykyiset sekä yli kuusi kuukautta työttömänä olleet nuoret ja maahanmuuttajataustaiset työttömät työnhakijat. Kokeilun sisältö liittyy neljään palvelupakettiin: kuntouttavan työtoiminnan, sähköisten mobiilipalveluiden, asiakaslähtöisten palvelumallien ja yritysyhteistyön kehittämiseen.

Kokeilut voivat käynnistyä aikaisintaan vuoden 2017 alussa, sillä niiden toimeenpano edellyttää jatkovalmistelua ja sisältöjen täsmentämistä. Muille Satakunnan kunnille on varattu mahdollisuus osallistua kokeiluun.

Kokeilulla varaudutaan järjestämisvastuun siirtymiseen maakunnille 1.1.2019 alkaen.