Rauma kerää iskuryhmän junan tueksi

Henkilöjunat kulkivat Raumalta Peipohjaan 1980-luvun lopulle saakka.


Maakunnallisen työryhmän perustaminen on Rauman seuraava askel henkilöjunaliikenteensä edistämiseksi. Henkilöjunaliikenteen jatkotoimenpiteitä alkaa pohtia työryhmä, johon kutsutaan edustus ainakin Kokemäen kaupungilta ja Satakuntaliitosta.

Kaupunginhallitus antoi muiden jäsenten nimeämisen kaupunginjohtajan tehtäväksi. Työryhmään varataan myös osallistumismahdollisuus liikenneviraston ja liikenne- ja viestintäministeriön edustajille.

Henkilöjunaliikenteestä on valmistunut tuore selvitys, joka on jatkoa vuoden 2011 henkilöjunaselvitykselle.

Jatkoselvitys piti mahdollisena, että henkilöjunaliikenne Rauman ja Kokemäen välillä olisi mahdollista aloittaa aikaisintaan vuoden 2018 syksyllä. Matkustajajunasta olisi siten vaihtoyhteys Porin ja Tampereen välisiin juniin.