Rauma lähteerahojensa kanssasijoittamisen tielle

Rauma siirtää pääomiaan sijoitusrahastoihin, koska aiemmin käytettyjen riskittömien määräaikaistalletusten korot ovat pysyneet matalina.

Talletuskorot eivät ole riittäneet nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kattamaan inflaatiota. Kaupunki pyysi tarjoukset mahdollisimman matalariskisistä sijoitusratkaisuista, joiden todennäköisillä tuotto-odotuksilla katettaisiin inflaation vaikutus.

Kaupunginhallitus päätti tarjouskilpailun perusteella sijoittaa varoja kahteen Taaleritehdas Oy:n rahastoon.

Neljä miljoonaa euroa sijoitetaan Taaleritehdas Parkki-rahastoon ja kolme ja puoli miljoonaa euroa Taaleritehdas Korko Allokaatio -sijoitusrahastoon.

Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.