Rauma-lisän saa myöstyöttömien työllistämiseen

Rauman kaupunginhallitus on vahvistanut niin sanotun Rauma-lisän maksamisehdot pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.

Jo aiemmin Raumalla on päätetty, että lisäpalkkatukea maksetaan valtion palkkatuen päälle nuorten kohdalla. Nyt käytäntö laajenee työttömiin.

Kyse on palkkatuen päälle maksettavasta 300 euron kuukausittaisesta kunnallisesta lisäosuudesta, jota kaupunki maksaa työnantajalle valtion palkkatuen täydennyksenä.

Kaupungin tukea voi maksuehtojen mukaan saada vähintään kuuden kuukauden työsuhteisiin. Jos yritys toimii työllistäjänä, voi lisäpalkkatukea saada ensimmäisten kahdeksan kuukauden ajan. Jos työllistäjä on yhdistys, tukiaika on neljätoista kuukautta.

Kaupunginhallitus päätti, että palkkatuki katetaan sosiaalipalvelujen työmarkkinatuen kuntaosuudesta.