Rauma on onnistunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään keskimääräistä enemmän

Autokannan hiilidioksidipäästöt ovat Raumalla pienemmät kuin keskimäärin Satakunnassa. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman kaupunki on ollut mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeessa vuodesta 2013.

Hinku-hankkeen tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Rauman hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 30 prosenttia eli enemmän kuin keskimäärin Hinku-kunnissa, joissa vähenemä on 26 prosenttia.

Eniten päästöjä aiheuttavat fossiilisten polttoaineiden käyttö lämmitysenergiana ja liikenteen polttoaineena.

Raumalla kaukolämmössä siirryttiin pääasiassa kierrätyspolttoaineiden käyttöön jo vuonna 2006, joten merkittävä osa päästöistä oli vähentynyt jo ennen laskentavuotta 2007.

Lämmitysenergian päästöjä ovat vähentäneet kaukolämpöön siirtymisen lisäksi aurinkoenergian lisääntyminen ja maalämpöpumppujen lämmitysalan kasvu.

Teollisuudessa ja yrityksissä on tehostettu energiankäyttöä ja siirrytty vähäpäästöisempiin ratkaisuihin. Tästä esimerkkinä ovat yrityksille jaetut Hinku-kunniakirjat ja Cleantech-katalogin yritykset.

Rauman kaupunki on ollut mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2008 asti. Sopimus velvoittaa osallisia kuntia tehostamaan energiankäyttöään sekä edistämään uusiutuvan energian käyttöä.

Kaupunki on tehostanut energiankäyttöään ja siirtynyt vähemmän päästöjä tuottaviin ratkaisuihin niin lämmityksessä kuin muussakin energian käytössä.

Autokannan hiilidioksidipäästöt ovat Raumalla pienemmät kuin keskimäärin Satakunnassa.

Raumalla etenkin hybridiautojen määrä on kasvanut suhteessa enemmän kuin maakunnassa keskimäärin, myös täyssähköautojen määrä on kasvanut.

Oman tankkausaseman puuttuminen Raumalla taas näkyy siinä, ettei kaasuautoja suosita samaan malliin. 

– Rauma on matkalla kohti hiilineutraaliutta. Rauman osuus Satakunnan päästöistä on 12 prosenttia, ja asukasta kohden laskettuna Rauman päästöt ovat maakunnan pienimmät, mutta tekemistä riittää silti tavoitteen saavuttamiseksi. Myös pienillä teoilla on merkitystä, ympäristönsuojelutarkastaja Raija Huuskonen muistuttaa.