Rauma on valmis vastuuseen pitkäaikaistyöttömistä

Pitkäaikaistyöttömien työllistämispalvelut tulisi Rauman kaupunginhallituksen mielestä siirtää valtiolta kuntiin. Rauma tarjoutuu itse esimerkiksi kuntakokeilun kautta ottamaan vastuulleen pitkäaikaistyöttömien työllistämispalvelut ja mahdollisesti myös laajentamaan vastuitaan myöhemmin.

Taustalla on kuntien kasvaneet velvoitteet työllisyydenhoidossa. Esimerkiksi Rauman osuus pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta on tänä vuonna jopa 2,1 miljoonaa euroa lisätyistä työllistämistoimista huolimatta.

Kannanotto annettiin osana Rauman vastausta työ- ja elinkeinoministeriön kyselyyn, joka koskee valtion työvoimahallinnon uudistamishanketta.

Rauma näkee yhden vastuutahonmallin tehokkaampana kuin monen toimijan mallin. Lisäksi todetaan, että vastuu pitkäaikaistyöttömien palveluista on jo nyt käytännössä siirtynyt kunnille valtion vähentäessä radikaalisti resurssejaan.