Rauma päätti ottaa uuden tartuntatautilain suomia valtuuksia heti käyttöön: "Jos ennen on ollut suosituksia, nyt kyseessä on laki"

Uudistuneen tartuntatautilain 58 c -pykälässä säädetyt velvollisuudet koskevat yksityisiä yhteisöjä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia. Kuvituskuva: Markus Spiske

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli tiistain kokouksessaan uutta maanantaina voimaan tullutta tartuntatautilakia. Valiokunta päätti tiistaina, että Raumalla otetaan käyttöön tartuntatautilain 58 c -pykälä.

Uuden tartuntatautilain 58 c -pykälässä määrätään velvollisuuksia toimijoille, jotka ylläpitävät tiloja asiakkaille ja osallistujille. Asiakkailla on oltava esimerkiksi mahdollisuus käsien puhdistamiseen sekä turvaetäisyyksien pitämiseen. Laki edellyttää myös tilojen ja pintojen tehokasta puhdistamista.

Käytännössä jos siis aiemmin kyse on ollut samojen ohjeiden kohdalla suosituksista, nyt kyseessä on laki.

– Suositusten ollessa voimassa on vielä voinut olla paikkoja, joissa ohjeita ei ole välttämättä noudatettu. Kun kyseessä on laki, se mahdollistaa myös meidän valvonnan, sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Satu Helin kertoo Länsi-Suomelle.

– Valmistelemme parhaillaan tarkempia ohjeita, joista tullaan tiedottamaan erikseen. Ohjeet lähetetään myös Raumalla oleville toimijoille sähköpostilla. Ohjeita tullaan tarvittaessa täydentämään, jos valtakunnalliset ohjeistukset antavat siihen aihetta, Helin kertoo.

Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen on jo lähestynyt yrityksiä kirjeellä, jossa hän vetoaa Rauman alueen palvelualojen ja kaupan alan yrityksiin ja pyytää niitä aloittamaan lain edellyttämät valmistelut heti.

– Asiakkaita olisi opastettava vielä aiempaa tarkemmin ja laajemmin maskisuosituksen voimassaolosta sekä varoetäisyyksien noudattamisesta, ja jos asiakastiloihin pyrkii maskittomia ihmisiä, heitä tulisi ohjeistaa asiassa, Luukkonen sanoo.

Luukkonen mainitsee kirjeessään, että Raumalla terveyspalveluissa on jo jouduttu pyytämään lisähenkilöstöä muista Satakunnan kunnista ja Satasairaalasta. Kirje on luettavissa kokonaisuudessaan tämän jutun lopussa.

Uudistuneen tartuntatautilain 58 c -pykälässä säädetyt velvollisuudet koskevat yksityisiä yhteisöjä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia.

Velvollisuudet eivät saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa eivätkä ne saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

Johanna Luukkosen kirje paikallisille yrityksille

Nyt on yhteisvastuun aika

Hyvät palvelualan ja kaupan alan yritykset Raumalla!

Koronan kanssa on eletty nyt jo yli vuosi, ja Satakunnan levinneisyystilanne on vaihdellut perusvaiheen, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen välillä. Parhaillaan Rauma ja koko Satakunta ovat leviämisvaiheessa ja koronavirustilanne on vaikea. Ilmaantuvuusluku Satakunnassa on pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen toisiksi korkein, ja Raumalla ilmaantuvuusluku on Satakuntaa vielä huomattavasti korkeampi. Erityistä huolta aiheuttavat muuntovirukset, jotka leviävät perusvirusta herkemmin.

Satakunnan terveysviranomaisten mukaan riski tartunnan saamiseen on Satakunnassa lisääntynyt, ja on erittäin tärkeää pystyä ehkäisemään tartuntojen leviäminen. Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Petteri Lankisen mukaan käsillä ovat viruksen leviämisen pysäyttämisen kannalta aivan ratkaisevat viikot. Jos me kaikki rajoitamme kontaktimme välttämättömään ja vain lähipiiriin sekä noudatamme tarkasti annettuja maski- ja etäisyyssuosituksia seuraavat kolme viikkoa, meillä on vielä mahdollisuus kääntää tämä tilanne.

On ymmärrettävää, että ihmiset alkavat turtua jatkuviin ohjeisiin ja suosituksiin, mutta nyt pitäisi vielä jaksaa sinnitellä. Kontaktien vähentäminen ja varotoimien noudattaminen on nyt kriittistä. Tilanne pitää saada haltuun, jotta terveydenhuoltomme ei ylikuormittuisi. Raumalla terveyspalveluissa on jo jouduttu pyytämään lisähenkilöstöä muista Satakunnan kunnista ja Satasairaalasta.

Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti 23.2., että Raumalla otetaan käyttöön tartuntatautilain muutoksen 58 c -pykälä. Siinä määrätään asiakaspalvelutiloja ylläpitäville velvollisuuksia, jotka liittyvät muun muassa asiakkaiden käsien puhdistamiseen ja etäisyyksistä huolehtimiseen. Yrityksille valmistellaan parhaillaan tarkempia ohjeita.

Epidemian leviäminen riippuu meistä kaikista ja siksi käännyn puoleenne ja luotan siihen, että lähdette välittömästi valmistelemaan raumalaisten turvallisuuden takaavia toimenpiteitä. Kyse on joukkuepelistä, jossa ratkaisee nyt nopeus.

Toivon myös, että aloitatte asiakkaiden entistä laajamittaisemman opastamisen heti niin, että liikkeeseen tultaessa asiakas tietää, että maskisuositus on voimassa ja että varoetäisyyksiä tulee noudattaa. Jos infotauluista, julisteista ja kuulutuksista huolimatta asiakastiloihin pyrkii maskittomia ihmisiä, heitä tulisi asiassa ohjeistaa.

Olemme toimittaneet Rauman kauppakamarille ja Rauman yrittäjille eri kielisiä julisteita maskisuosituksista ja turvaväleistä. Julisteita saa lisää sähköisinä versioina myös Rauman kaupunkikehityksestä, kaupunkikehitys@rauma.fi.

Yhteistyöterveisin,
Johanna Luukkonen, kaupunginjohtaja

Lisää aiheesta

Keskiviikon koronaseuranta: Rauman ja Porin sarakkeita korjattiin THL:n tilastoissa – mahdollisia korona-altistumisia lounasravintola Lounaspaanassa

Vain tilaajille Ovatko 70–79-vuotiaat väliinputoajia koronarokotteiden antamisessa? Maaliskuussa voi tulla päätöksiä myös nuorempien rokotusjärjestyksestä

Vain tilaajille Koronarokotukset Kauppiksella ja Rauman pääterveysasemalla alkoivat – viikolle 9 tulee lisää aikoja varattavaksi