Rauma paikkaa yöpäivystyksen päättymistä kotisairaalalla

Rauman yöpäivystyksen päättyminen 1.1.2017 on mukana sosiaali- ja terveystoimen ensi vuoden talousarvioesityksessä. Terveyskeskuksessa hoidetaan kuitenkin jatkossakin kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita aamusta iltaan.

Lisäksi kotisairaalan toimintaa laajennetaan äkillisestä tarpeesta johtuvaan kotikäyntiin. Aluksi toiminta kattaa kaupungin omat hoitolaitokset ja tehostetun palveluasumisen yksiköt. Terveyskeskuksen vuosimaksu avohoidon lääkäripalveluista nousee nykyisestä 32,70 eurosta 41,70 euroon, muihin maksuihin ei esitetä korotuksia.

Kaupunginvaltuusto asetti kaupungin menoille kesäkuussa talousarvioraamin, jossa tavoitteena oli 2 prosentin menoleikkaus verrattuna kuluvaan vuoteen. Euromääräisesti kyse on yli 4 miljoonan euron vähennyksestä.

Ensi vuoden talousarviokäsittely on nyt siinä vaiheessa, että virastojen laatimat talousarvioesitykset etenevät tällä viikolla lautakuntien käsiteltäviksi. Loppusyksyllä vuorossa on kaupunginjohtajan talousarvion julkistus, jonka jälkeen budjettikäsittely siirtyy kaupunginhallitukselle ja lopulta 28.11. kaupunginvaltuustolle.