Rauma perustelee koulusiirtoja merkittävillä eduilla

Rauman kaupunki on juuri antanut julkisuuteen kannanoton, jossa esitetään perusteluita Uotilanrinteen peruskoulun ja lyseon lukion suunnitelluille muutoille elokuussa 2015. Lukiota ollaan Raumalla siirtämässä Otan kouluun ja Uotilanrinnettä nykyisen lukion paikalle. Mediatiedotteessa todetaan siirtojen aiheuttaneen runsasta keskustelua julkisuudessa. 

Kaupungin kannanotossa mainitaan siirtoihin liittyvän merkittäviä etuja niin investointi- kuin ylläpitokustannustenkin osalta. Ylläpidettävänä olevan kokonaisneliömäärän sanotaan laskevan.

Myös toiminnallisiin etuihin vedotaan. Kaupungin yläkouluverkon katsotaan jakautuvan optimaallisemmin, kun Uotilanrinteen peruskoulu sijoitetaan lukion paikalle Aronahteen koulukeskukseen.

Lukion sijaitseminen Otan koulussa lähellä Satakunnan ammattikorkeakoulua ja Winnovan ammatillista koulutusta nähdään niin ikään eduksi muun muassa henkilöstöresurssien ja tilankäytön synergiamahdollisuuksien kannalta.

Saavutettavat edut ovat merkittäviä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti, päättyy tiedote.

Lue lisää aiheesta perjantain Länsi-Suomesta.