Rauma pitää kiinni omasta sote-alueesta

Raumalla ei ole luovuttu ajatuksesta oman sote-alueen saamiseksi.

Lausunnossaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esityksen luonnoksesta Rauman kaupunginhallitus muistuttaa, että Rauman ja sen asukkaiden tavoitteet ovat saavutettavissa parhaiten, mikäli Raumalle ja Rauman seudulle myönnetään oikeus omaan sosiaali- ja terveysalueeseen.

Vaativimpien palveluiden osalta kaupunki tukeutuu suurempien sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden palveluihin.

Kaupungin tavoitteena ei ole tulevaisuudessa laajentaa erityispalvelujen kattavuutta.

Rauma muistuttaa, että palvelurakennepäätöksellä tulee turvata oikeudet järjestää perustason palvelut sekä erityistason palvelut nykyisessä laajuudessaan.

Kustannusten hallinnan ja palveluiden toimivan ohjauksen varmistaminen edellyttää Rauman kaupunginhallituksen mielestä kuntavetoista palveluiden järjestämismallia tai ainakin työssäkäyntialueeseen pohjautuvaa järjestämismallia. Yhtenä vaihtoehtona on myös seudulliseen kuntarakenteeseen pohjautuva malli.

Rauma patistaa päättäjiä ratkaisujen tekoon. Epävarmuus tulevasta vaikeuttaa kuntien nykyistä kehittämistyötä.