Rauma sai suuryrityksetmukaan päästötalkoisiinsa

Raumalaiset yritykset ovat lähteneet mukaan Rauman kaupungin aloittamiin ilmasto- ja päästötalkoisiin. Projektin tarkoituksena on vähentää kasvihuonepäästöjä.

Hanke kulkee nimellä Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Sen tavoitteena on auttaa Raumaa saavuttamaan hiilineutraalille Hinku-kunnalle asetettuja tavoitteita.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus -hankkeen aloituskokouksessa olivat mukana kaupungin edustajien lisäksi edustajat Rauman Energia Oy:stä, Rauman satamasta, Rolls-Royce Oy:stä, Forchem Oy:stä, Oras Oy:stä, RTK-Palvelu Oy:stä, UPM Oy.stä ja Rauman Biovoimasta.