Rauma suosittaa työntekijöilleen: vähintään kuusi talkoovapaata

Vähintään kuusi talkoovapaapäivää on Rauman kaupungin suositus henkilöstölleen tänä vuonna. Palkattomien talkoovapaiden kautta kaupunki tavoittelee yhteensä 2 miljoonan euron vuosisäästöä.

Palkattomiin talkoovapaisiin säästökeinona päädyttiin yhteistoimintaneuvotteluiden kautta. Nyt päättyneissä neuvotteluissa sovittiin toimenpiteistä, joilla saadaan aikaan tavoiteltu 2,5 miljoonan euron kokonaissäästö henkilöstömenoista. 

Talkoovapaiden ohella säästöjä haetaan lakkauttamalla henkilöstön liikuntatuki ja muuttamalla Kela-kuntoutukset palkattomiksi. Lisäksi jatketaan jo viime vuonna sovittuja ylityö- ja sijaiskäytäntöjä.