Rauma teetti uusiutuvan energian kuntakatselmuksen

Rauman kaupungin uusiutuvan energian kuntakatselmus on valmistunut. Teknisenä asiantuntijana toimivat Rejlers Oy:n edustajat.

Raumalla käytettiin vuonna 2012 energiaa 7 930 GWh. Sähköä kulutettiin noin 2 920 GWh, mikä nosti kaupungin Suomen neljänneksi suurimmaksi sähkönkuluttajaksi.

Tuotetusta energiasta yli 91 prosenttia tuli uusiutuvista energialähteistä, pääasiassa biopolttoaineista. Kulutetusta sähköstä kaupungissa tuotettiin noin 28 prosenttia.

Teollisuus kulutti lähes 92 prosenttia energiasta.

Katselmuksesta löytyy muutamia keinoja, joilla uusiutuvan energian käyttöä voitaisiin lisätä. Esimerkiksi rakennusten lämmitystapamuutoksissa on suuri potentiaali ja hankkeen myötä Rauman Biovoima Oy on kasvattamassa kierrätyspolttoaineiden käyttöä.

Katselmus palvelee kaupungin osallistumista Hiilineutraalit kunnat – Hinku-hankkeeseen, sanoo kaupungin toimitilainsinööri Kimmo Salminen.

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoitti 60 prosenttia kuntakatselmuksen tekemisestä.

Lisää aiheesta keskiviikon Länsi-Suomessa.