Rauma vakuuttaa luopuneensa epämääräisistä hammaskirjeistä

Rauma vakuuttaa saattaneensa suun terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmänsä lain tasalle vaaditussa määräajassa.

Rauma sai Lounais-Suomen aluehallintovirastolta (avi) kesäkuussa sapiskaa siitä, ettei hammashuollon ajanvaraus täytä lain vaatimuksia. Järjestelmä määrättiin muuttamaan potilaslain mukaiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa aville selvityksen, jonka mukaan tilanne on korjattu vaaditussa määräajassa. Siinä hammashoidon tarve arvioidaan heti ajanvarauksen yhteydessä ja ajan saa hoidon tarpeen kiireellisyydestä riippuen enintään kuuden kuukauden sisällä.

Aiemmin käytössä oli käytäntö, jossa ajanvaraukseen soittajalle luvattiin puolen vuoden sisällä postitse kirje, jossa ilmoitetaan aika. Avi totesi, ettei potilaan tule joutua odottamaan epämääräistä aikaa kirjettä saadakseen tietää käyntinsä ajankohdan.