Raumalainen Rea Poikonen on vuoden sovittelija

Raumalainen Rea Poikonen on valittu vuoden sovittelijaksi. Poikonen toimii Satakunnan sovittelutoimiston sovittelijana,

Valinnan perusteluissa todetaan, että Poikonen on ammattitaitoinen ja kuunteleva sovittelija, jolla on erinomaiset vuorovaikutustaidot sekä ammattietiikka.

Rea Poikonen valmistui sovittelijaksi vuonna 2001.

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelussa rkoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisessa sovitteluneuvottelussa.