Raumalaiseen koulutukseen haussa ytyä yhteiskampuksella

Hajallaan sijaitsevia raumalaisia ammatti- ja korkea-asteen opiskelupaikkoja ollaan keskittämässä yhteen paikkaan, niin sanotulle Merikampukselle.
Kampustyöryhmä esittää, että opetuskeskittymä muodostetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketoiminnan yksikön ympärille eli niin sanotun Kauppiksen alueelle. Kantava ajatus on samasuuntainen kuin jo vuonna 2007 valmistunessa edellisessä selvityksessä.

Kampusvaihtoehtojen kärjessä on kaksi vaihtoehtoista esitystä, joissa eroa on uudisrakentamisen sijoittelussa. Investointitasoltaan ne olisivat noin 54 miljoonaa euroa. Molemmissa vaihtoehdoissa oppilaitokset luopuisivat muun muassa Otan koulun ja terveydenhuolto-oppilaitoksen tiloista.

Tyhjäksi jäävien tilojen osalta raportissa ehdotetaan Otan kouluun kansalaisopistoa, kuvataidekoulua ja musiikkiopistoa. Kustannuksien jakamiseksi esitetään, että tilakumppaniksi tulisi Freinetkoulu. Terveydenhuolto-oppilaitoksen jatkokäyttö tulisi työryhmän mukaan ottaa osaksi erillistä konsulttiselvitystä, joka käsittelee koko sairaalanmäen suunnittelua.

Eri oppilaitosten käytöstä poistuisi yhteensä lähes 17 500 neliömetriä tiloja. Rauman kaupunginhallitus käsittelee kampusraporttia maanantaina.