Raumalaiselle maanviljelijälle pitkä eläintenpitokielto

Raumalainen maanviljelijä tuomittiin Satakunnan käräjäoikeudessa pitkään eläintenpitokieltoon torstaina. Eläintenpitokielto koskee nautaeläimiä ja se on viiden vuoden mittainen.
Maanviljelijälle tuomittiin myös 300 euron sakkorangaistus eläinsuojelurikoksesta. Nautaeläimet tuomittiin valtiolle menetettäviksi.
Kaikkia nautaeläimiä ei myöskään ollut merkitty asetusten mukaisesti.
Käräjäoikeuden mukaan maanviljelijä oli syyllistynyt vuosina 2011 ja 2012 niin vakaviin eläinsuojelurikoksiin, että ne aiheuttivat nautaeläimille jatkuvaa kärsimystä. Naudat eivät olleet saaneet tarpeeksi vettä ja ruokaa ja niiden hoitoa ja jaloittelua oli laiminlyöty. Tilat, jossa eläimiä pidettiin olivat eläimille liian pienet, eivätkä myöskään vastanneet nykyisiä standardeja.
Maanviljelijä oli teurastanut kaksi nautaeläintä itse, mutta käyttänyt väärää tapaa ja mahdollisesti tuottanut eläimelle tarpeetonta kipua ja kärsimystä. Nämä kaksi ruhoa oli jätetty pellonreunaan puoleksi vuodeksi, josta ne löytyivät eläinlääkärin tarkastuskäynnin aikana.
Eläinlääkäri teki vuosina 2011–2012 kolme tarkastuskäyntiä tilalle, joiden yhteydessä maanviljelijälle oli annettu ohjeistukset olojen parantamiseksi, mutta epäkohtia ei oltu korjattu.