Raumalaiset haluaisivat monipuolisempaa tarjontaa ja ovet auki myöhempään

Raumalaiset toivovat kaupalta monipuolisempia valikoimia ja paremmin työssäkäyville asiakkaille sopivia aukioloaikoja.

Kauppakeskuksen tuloon suhtaudutaan positiivisesti, mutta sen halutaan nimenomaan täydentävän Vanhan Rauman tarjontaa. Erityisesti kansainvälisiä brändiliikkeitä haluttiin kaupunkiin lisää.

Rauman Yrittäjien ja Rakastunut Raumaan -kauppiaiden kyselyssä moni vastaaja korosti merellisyyden nykyistä parempaa esiin nostamista. Ravintolalaivan saaminen koettiin tärkeäksi, samoin kanaalin varren ja puistojen viihtyisyyden parantaminen.

Toiminnnanjohtaja Riikka Piispa oli tyytyväinen siihen, että pitkäjännitteinen ideatyöskentely osoittaa Raumalla olevan paljon ihmisiä, jotka välittävät kotikaupungistaan ja tuntevat sen kehittämisen omakseen.

Yllättävää oli kuitenkin se, etteivät raumalaiset välttämättä edes tunne oman kotikaupunkinsa tarjontaa. Myös tiedottaminen on koettu haasteelliseksi.

Kaupunkiin ei juurikaan tulijoita valtatieltä houkutella ja brändimarkkinoinnissa on sekavuutta.

Porille annetaan tasoitusta jo säästä kerrottaessa. Rauman lämpötilat mitataan ulkosaariston Kylmäpihlajasta ja Porin lukemat ovat keskustasta.

Nettikyselyyn saatiin 245 vastausta.

Pitsiviikolla Vanhassa Raumassa on valtavasti erilaisia tapahtumia. Nettikyselyyn vastanneet haluaisivat iloa ja eloa muulloinkin.