Raumalaiset kiittävät kirjastoa ja kansalaisopistoa

Tuoreen tutkimuksen mukaan laitilalaiset ovat hyvin tyytyväisiä lähes kaikkiin kunnan tarjoamiin palveluihin. Julkisen liikenteen ongelmat saivat Laitilassa moitteita, samoin yhteistyö naapurikuntien kanssa.

Raumalla tyytyväisyys on selvästi kasvanut, mutta erot palvelujen välillä ovat suuria. Tyytyväisimpiä raumalaiset ovat kirjaston ja kansalaisopiston palveluihin. Vaikka terveyskeskuspalvelut edellisestä tutkimuskerrasta ovat kohentuneet, eivät luvut vieläkään ole hyviä.

Tiedot ilmenevät maanantaina julkistettavasta kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksesta, jossa mukana oli 15 erikokoista kaupunkia. Tulokset ovat suuntaa-antavia, sillä otos oli pieni ja lomakkeiden vastausprosentti oli alle 40. Edellisen kerran vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2008.

Kunnan palveluista tiedottamista pidetään tutkimuskunnista parhaiten hoidettuna Raumalla. Myös liikuntapalveluista tiedottaminen on selvityksen kärkitasoa.

Tutkimuksessa vitonen merkitsi erittäin tyytyväistä ja ykkönen puolestaan palvelujen järjestämistä erittäin huonosti. Yli nelosella raumalaiset kiittivät äitiys- ja lastenneuvolaa, kansalaisopistoa, kirjastoa, palotarkastusta, nuohousta, lukiota sekä kulttuuripalveluja.

Lähelle tätä pääsivät ulkoilualueet sekä peruskoulu.

Selkeästi heikoimmin raumalaisten mielestä on hoidettu hammaslääkäripalvelut. Peräti 57 prosenttia vastaajista sanoi niiden hoituvan Raumalla huonosti. Vain 21 prosenttia antoi arvosanaksi hyvän.

Terveyskeskuksen lääkäritilannekaan ei saa raumalaisilta kiitosta. 57 prosenttia kertoi saaneensa palvelua huonosti mutta tyytyväisten osuus oli suurempi kuin hammaspuolella. 34 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä.