Raumalaismiehelle roskaamiskiellon rikkomisesta sakkoja

Raumalaismies on saanut jätelain rikkomisesta 30 päiväsakon tuomion. Satakunnan käräjäoikeuden mukaan maksettavaksi määrättiin 180 euron sakot. Valtion vahíngoksi jäivät miehen oikeusavustajalle määrätyt 878 euron palkkiot.

Miehen todettiin antaneen luvan kerätä omistamalleen tilalle Äyhöntien varteen erilaista tavaraa, kuten metallia, puuta, kanistereita, säiliöitä ja letkuja sekä muovia. Siirrettäessä kuormaajalla rojua paikasta toiseen oli tavaroiden joukossa ollut polttoainesäiliö rikkoutunut. Maahan pääsi vähäinen määrä polttoöljyä. Ongelma oli lähinnä hajuhaitta.

Tuomittu itse kiisti syytteet todeten, ettei tontilla olevan irtaimen ole osoitettu olevan jätettä. Tavarat on paikalle siirretty miehen aiemmin omistamilta kiinteistöiltä toisen henkilön toimeksiannosta.

Hän ei myöskään myöntänyt olleensa tietoinen tapahtuneesta öljyvyuodosta vaan oli nimenomaan korostanut, ettei mitään irtainta saa siirrettäessä rikkoa.

Oikeus muistutti, ettei roskaamiskiellon mukaisesti ympäristöön saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai ihmisen tai eläimen loukkaantumisvaaraa.

Oikeus katsoi miehen tahallaan tai ainakin törkeästä huolimattomuudesta rikkoneen roskaamiskieltoa ja tuomitsi hänelle sakot.