Raumalaista järvikalaa on turvallista syödä – kaupunki tutki kuuden näytteen radioaktiivisuuspitoisuudet

Radioaktiivisuutta on tutkittu muun muassa Lapinjoesta nostetuista ahvenista. Kuvan ahvenet eivät liity tapaukseen. Arkistokuva: Esa Urhonen

Rauman järvistä kalastetun kalan syöminen on Raumalla turvallista eikä aiheuta merkittävää säteilyannoksen lisääntymistä.

Tämä oli lopputulema, kun Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuolto teetti keväällä radioaktiivisuuspitoisuuden tutkimukset kuudesta raumalaisesta kalanäytteestä.

Neljän näytteen radioaktiivisuuspitoisuus alitti määritysrajan. Kahden Narvijärjestä pyydetyyn näytteen pitoisuudet ylittivät määritysrajat, mutta nekin olivat matalat ja selvästi alle EU:n raja-arvon, joka on noin 600 Bq/kg (becquereliä kiloa kohti).

Tutkittavat kalat tulivat raumalaisilta, joille tarjottiin mahdollisuus toimittaa ilmaiseksi Rauman alueelta pyydettyjä järvikalanäytteitä radioaktiivisuustutkimukseen.

Kaikki kalat olivat suuria petokaloja. Tutkittavina oli ahvenia Lapinjoesta ja Narvijärvestä, haukia Narvijärvestä ja Turajärvestä sekä Turajärvestä nostettu kuha.

Ympäristöterveydenhuolto seuraa säännöllisesti Rauman alueelta kerättyjen metsäsienten ja pyydettyjen kalojen radioaktiivisuuspitoisuuksia. Radioaktiivisten aineiden jäämiä esiintyy niissä edelleen vuonna 1986 tapahtuneen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jäljiltä.

Merkittäviän isotooppi on cesium-137, jonka puoliintumisaika on 30 vuotta. Sen aiheuttama radioaktiivisuus on nyt noin puolet alkuperäisestä laskeumasta.

Rauman alueen laskeuma on vastannut valtakunnallista keskiarvoa. Eniten Tšernobylin laskeumaa tuli Keski- ja Etelä-Suomeen, vähiten Pohjois- ja Itä-Suomeen.