Raumalaisten suojatiekäyttäytymisessä on parantamisen varaa

Kyselyssä kartoitettiin toimintatapoja jalankulkijoiden, pyöräilijöiden sekä autoilijoiden näkökulmista. Kuva: arkisto/Jere Grönberg

Kaikilla raumalaisillla liikkujaryhmillä löytyy parannettavaa suojatiekäyttäytymisessä, kertoo Rauman liikenneturvallisuustyöryhmän toteuttama kysely.

Lokakuussa toteutetussa sähköisessä kyselyssä selvitettiin suojatiekäyttäytymistä, siihen liittyviä haasteita sekä mahdollisia parannuskeinoja eri liikkujaryhmien näkökulmista.

Kyselyssä kartoitettiin toimintatapoja jalankulkijoiden, pyöräilijöiden sekä autoilijoiden näkökulmista.

– Jalankulkijoiden suojatiekäyttäytymisessä haasteellisinta on heidän havaittavuutensa liikenteessä pimeänä vuodenaikana. Jalan liikkuvilta toivotaan myös keskittymistä tienylityksissä selkä selkeämpää viestimistä omista aikeistaan, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja sanoo.

Pyöräilijöiden osalta ongelmallisinta on se, että he eivät noudata tai tiedosta väistämisvelvollisuuttaan pyörätien jatkeella ajaessaan.

– Vastaajien mielestä myös pyöräilijöillä on parannettavaa pimeällä näkymisessä. Sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden tulisi käyttää heijastinta tai huomioliiviä aina hämärän aikaan, Pajuoja muistuttaa.

Autoilijoilta puolestaan toivotaan maltillisia ajonopeuksia suojateiden kohdilla.

Nopeutta hidastamalla autoilija viestii selkeämmin, että hän huomioi myös jalankulkijat.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin myös merkitsemään kartalle jalankulkijan, pyöräilijän tai autoilijan kannalta ongelmallisia suojateitä, sekä vastaajille suojateillä sattuneita tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita.

Karttavastauksia kertyi lähes 1 600.

Varsinaisia tapaturmia merkittiin yhteensä 63, mutta läheltä piti -tilanteita vastaajat merkitsivät jopa 264 kappaletta.

Ongelmallisimmiksi kohdiksi nousivat Hankkarintien ja Vähämaanpuiston ylittävä suojatie Laivurinpolun kohdalla, Luoteisväylän ja Tehtaankadun liittymä sekä Luoteisväylän, Junamiehenkadun ja Sorkantien kiertoliittymä.

Pajuojan mukaan kaikille edellä mainituille kohteille on yhteistä se, että niillä on paljon kevyttä liikennettä.

– Jokaisessa kohteessa on kuitenkin kyse erityyppisestä ongelmasta ja näin ollen niihin haetaan erilaista ratkaisua. Toiset kohteet vaativat isompia järjestelyjä, mutta jo pienillä asioilla voidaan vaikuttaa liikenneympäristön turvallisuuteen. Esimerkiksi Vähänmaanpuiston suojatieylityksestä varoitetaan autoilijoita jo nyt esimerkiksi tärinäraidoilla, Pajuoja sanoo.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 794 henkilöä. Suojatiekyselyn tarkempiin tuloksiin voi tutustua Rauman kaupungin nettisivuilla