Raumalaisten toiveet kävelyn kehittämiseksi: lisää jalankulkureittejä

Raumalaiset toivovat lisää ulkoilureittejä meren äärelle. Arkistokuva: Jere Grönberg

Lisää kävelyreittejä, varsinkin meren rannalle. Näin voi tiivistää kaupungin sähköiseen kyselyyn vastanneiden raumalaisten toiveet kävelyn edistämisestä Raumalla.

Kysely toteutettiin huhtkuussa, ja siihen vastasi 217 kaupunkilaista. Vastaajien keski-ikä oli 50 vuotta, ja 70 prosenttia heistä oli naisia. Kysely on osa Rauman kaupungin kävelyn edistämisen strategiaa.

Kyselyssä kartoitettiin kävelyn syitä ja tottumuksia. Vastaajat saivat merkitä kartalle myös omia suosikkireittejä ja kehittämiskohteita.

Lähes 80 prosenttia vastaajista kävelee päivittäin tai lähes päivittäin. Ilmoitetut matkat ovat tyypillisesti kävely- ja juoksulenkkejä tai virkistysmatkoja. Kävelyn pariin kannustavat raitis ilma, terveydelliset hyödyt sekä hyvä olo ja rentoutuminen. Maisema ja vehreys sekä viihtyisyys ja siisteys vaikuttavat eniten kävelyreittien valintaan.

– Raumalaiset toivovat kaupunkiin enemmän jalankulkureittejä ja kävelypainotteisia alueita kävelyn lisäämiseksi, Rauman kaupungin suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja sanoo.

Raumalaisten kävelyreiteillä korostuvat keskusta-alue, merenranta sekä Pitkäjärven ja Äyhönjärven rannat. Myös Vanhan Rauman alue nousi esiin vastauksissa.

Mielenkiintoinen ja vehreä ympäristö vaikuttavat kävelyreittien valintaan. Hankaliksi koetut paikat kävelyreittien varrella liittyivät turvattomuuteen ja vaikeakulkuisuuteen. Uusia ulkoilureittejä toivotaan lisää merenrannan läheisyyteen.

– Kyselyyn vastanneet liikkuvat runsaasti kävellen jo nyt. Nuorten osuus kyselyn vastauksissa jäi harmittavan vähäiseksi. Vastauksissa nousi kuitenkin selvästi esiin myös se, että on vaikea keksiä, miten omaa kävelyä voisi lisätä, Pajuoja kertoo.