Raumalaisuus poistuu kesätyötuen ehdoista


Raumalla ollaan poistamassa asuinpaikkakuntaa koskeva maininta nuorten kesätyöpaikkatuen ehdoista. Kaupunginhallitus pohtii asiaa maanantaina.

Päätös antaisi mahdollisuuden muillekin kuin raumalaisille nuorille hakea kaupungin myöntämää kesätyöpaikkatukea. Taustalla on apulaisoikeuskanslerin linjaus, jonka mukaan ehto kotipaikkakunnasta on yhdenvertaisuuslain vastainen. Työhönotossa kiellettyjä ovat sellaiset henkilökohtaiset syyt, jotka eivät liity työn suorittamiseen, joten kotipaikka on kielletty valintakriteeri.

Kesätyöpaikkatuen hakuaika päättyy huhtikuun 16. päivänä. Tuen suuruus on 400 euroa per kesätyöpaikka. Kaupungin varaamalla määrärahalla voidaan tukea 420 kesätyöpaikkaa.