Raumalaisvaltuutetun esteellisyys oikeuteen

Rauman kaupunginvaltuuston tekemä lisämäärärahapäätös on Turun hallinto-oikeuden punnittavana esteellisyyskymyksen vuoksi.

Valitus koskee päätöksentekoon osallistunutta kaupunginvaltuutettu Marja-Leena Alhoa , joka toimii Rauman aluesairaalan johtavana ylilääkärinä.

Yksityishenkilö on pyytänyt Turun hallinto-oikeutta tutkimaan, onko Alho ollut esteellinen määrärahasta päätettäessä ja onko valtuuston päätös siten lainvoimainen.

Lue lisää tiistain Länsi-Suomesta