Raumalla älykkään meriteollisuuden seminaari

Helsingin kaupungin MERIT-älykäs meriteollisuus ja Turku Seas 2020 Rauman osahanke järjestävät tiistaina Raumalla seminaarin älykkäästä meriteollisuudesta. Seminaarissa kerrotaan millaisia tarpeita varustamoilla, laivanrakennuksella ja satamilla on kehittyville informaatiotekniikan ratkaisuille.

MERIT-hanke on Helsingin kaupungin syksyllä 2014 käynnistämä hanke, jossa yhdistetään meriteollisuutta ja innovatiivisia ICT-palveluja, teollista internettiä ja alan kasvuyrityksiä.

Turku Seas 2020 Rauman osahankkeen päätavoitteena on kehittää Seaside Industry Parkissa Raumalla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja teollisuuspuistossa hyödynnettävissä olevaa pk-yritystoiminnan yhteistoimintamallia. Hankkeessa on selvitetty puistossa toimivien yritysten kehittämistarpeita ja puistoa on markkinoitu potentiaalisille alueelle sijoittuville yrityksille. Hanke edistää meriteollisuusyritysten verkostoitumista. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä meriteollisuustoimijoiden ja meriteollisuuden kehittämishankkeiden kanssa.