Raumalla edullista asua verrattuna valtaosaan muita kaupunkeja

Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet Suomessa tänä vuonna viime vuotta enemmän.

Muun muassa kaukolämmön, veden ja kiinteistöveron muodostamia, kunnissa päätettäviä, maksuja seuraavassa vertailussa kustannukset nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia vuodesta 2020.

Kustannusten muutoksissa oli kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja.

– Kiinteistökustannusten kehitys oli Raumalla hyvin maltillista, mikä on loistava asia. Meidän tulee säilyttää Rauman elinvoimaisuus ja on tärkeää, että kiinteistöverouudistuksen ja soteuudistuksen yhteydessä kiinteistöveroa ei koroteta, toteaa Rauman Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Mari Häyhtiö.

Raumalla kiinteistökustannukset ovatkin vertailun neljänneksi edullisimmat.

Selvityksessä verrattiin 90-neliöisen huoneiston vuosikustannuksia. Raumalla vuosikustannus oli 2 660 euroa. Porissa samanlaisesta asunnosta joutui pulittamaan 2 860 euroa.

Kuntien väliset kustannuserot ovat suuria. Kalleimmassa päässä Rovaniemellä kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin menee 90-neliöisessä perheasunnossa runsaat 3 400 euroa vuodessa, kun taas Kempeleessä riittää noin 2 400 euroa.

Kiinteistösähkön ja jätehuollon vertailuhinnat nousivat keskimäärin 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Raumalla sähkönhinta pysyi ennallaan, mutta jätehuollon kustannukset nousivat 3,6 prosenttia.

Vedenhinta nousi keskimäärin 1,8 prosenttia ja kaukolämmön 1,2 prosenttia. Raumalla kummankaan hintoihin ei tullut korotuksia. Myöskään kiinteistöveroa ei Raumalla nostettu.

Vertailussa oli mukana 59 kaupunkia ja kuntaa.