Raumalla inventoidaan arkeologisia kohteita

Satakunnan Museo inventoi huhtikuussa muinaisjäännöksiä Raumalla. Arkeologi tarkastaa tunnettuja muinaisjäännöksiä sekä etsii uusia, aiemmin tuntemattomia kohteita.

Osayleiskaavatyöhön liittyvät inventoinnit tehdään Lapissa, Kuolimaan, Kodiksamin ja Mäentaan kylissä sekä Koillisella teollisuusalueella Hevossuon ympäristössä. Kustannuksista vastaa Rauman kaupunki.

Kenttätöissä tarkastetaan ja etsitään sekä esihistoriallisen että historiallisen ajan muinaisjäännöksiä kuten hautaröykkiöitä, asuinpaikkoja ja kylänpaikkoja. Tavoite on selvittää muinaisjäännösten kunto, sijainti sekä laajuus.

Raumalta on löydetty runsaasti muinaisjäännöksiä. Tunnetuimpia ovat pronssikautiset hautaröykkiöt eli hiidenkiukaat. Lisäksi tunnetaan suuri määrä matalia, vaikeasti havaittavia röykkiötä ja kiveyksiä, jotka voidaan ajoittaa pronssi- ja rautakauden vaihteeseen. Lapin alueelta tunnetaan myös kivikautisia asuinpaikkoja.