Raumalla kartoitetaan jälleen rakennuskulttuuria

Raumalla Kortelan, Soukaisten ja Vasaraisten kylissä sekä Monnan alueella toteutetaan talven ja kevään aikana Satakunnan Museon toimesta rakennuskulttuuriselvitys. Selvitys liittyy tulevaisuudessa tehtävään maisemaosayleiskaavaan, ja tehdään osana EU-rahoitteista Rauman kyläalueiden kehittäminen -hanketta. Vastaavaa selvitystä on tehty syksyn aikana Kaaron alueella sekä Sorkan, Taipalmaan ja Haapasaaren kylissä.
 

Ennen sotia rakennetut
talot tarkasteltavana


Rakennuskulttuuriselvitykseen liittyvät varsinaiset kenttätyöt ajoittuvat pääosin loppuvuoden sekä kevättalven ajalle. Tarkoituksena on käydä läpi alueen ennen vuotta 1945 valmistunut rakennuskanta.
Poikkeuksena ovat jotkin sodan jälkeen rakennetut kesäasunnot esimerkiksi Kortelan alueella. Kiinteistöjen rakennukset sekä pihapiirit valokuvataan.
 Loppuvuoden ja kevään aikana kylien alueilla kiertää Satakunnan Museon projektitutkija Olli Joukio.
Asukkaille ilmoitetaan tarkempi ajankohta postitse, jolloin on mahdollista sopia myös uusi aika, mikäli ilmoitettu ajankohta ei sovi.
 

Vanhat valokuvat
arvokkaita tutkijoille


Työn kannalta kaikki rakennuksiin liittyvät tiedot ja vanhat valokuvat ovat arvokkaita. Museo toivoo mahdollisuutta myös vanhojen valokuvien kuvaamiseen. Valokuvat sekä rakennuksista saadut tiedot kootaan Satakunnan Museon ylläpitämään tietokantaan, joka on ainoastaan viranomaisten käytettävissä.
Kiinteistöjen omistajat saavat halutessaan omaa kiinteistöään koskevat tiedot Satakunnan Museolta.