Raumalla kasvaa rakkoleväniittyjä yhdeksässä metrissä

Selkämeren kirkas vesi ja voimakkaat virtaukset näkyvät selvästi merenpohjan luonnossa. Esimerkiksi Rauman edustalla rakkolevän muodostamia yhtenäisiä niittyjä löytyy jopa yhdeksän metrin syvyydestä. Pohjat pysyvät kallioisina ja kivikkoisina, sillä voimakkaiden virtausten vuoksi pehmeä aines kertyy Rauman ulkosaaristossa vain harvoille alueille.

Tämä ja paljon muuta on selvinnyt Geologian tutkimuslaitoksen (GTK) FINMARINET-kartoituksissa, joita on tehty vuodesta 2009 alkaen. Hanke jatkuu vuoteen 2015.

Tieto Pohjanlahden vedenalaisesta luonnosta on tutkijoiden mukaan karttunut merkittävästi jo nyt. Raumalta löytyi muun muassa erittäin harvinaisia De Geer -moreenimuodostumia. Perämereltä puolestaan saatiin tietoa uhanalaisina pidettyjen vesisammalien luultua paremmasta tilanteesta.

Kartoituksen kolmen ensimmäisen vuoden tulokset on kerätty yhteen. Tietoja käytetään muun muassa luonnonsuojelun ja merialueen käytön suunnitteluun.

Kesäkuussa tuloksista julkaistaan ensimmäiset internetpohjaiset, vedenalaisen luonnon monimuotoisuuskohteita esittelevät kartat.