Raumalla käytössä oleva Suomessa ainutlaatuinen satamasovellus hyödyttää jatkossa koko Suomen merenkulkua

Rauman Sataman satamasovellus voi hyödyttää jatkossa myös Suomen muissa satamissa. Kuva: Iiro Lehtonen

Suomalais-ruotsalaisella yhteistyöllä kehitetty Rauman Sataman satamasovellus Port Activity App on laajenemassa valtakunnalliseksi.

Marraskuussa 2020 päättyvän Central Baltic EfficientFlow -projektin tuotoksena syntynyttä satamasovellusta lähdetään Satakunnan ammattikorkeakoulun (Samk) tiedotteen mukaan kehittämään seuraavaksi eteenpäin Vessel Traffic Services Finland Oy:n (VTS Finland) ja Unikie Oy:n jatkokehityshankkeessa, jossa tavoitteena on jakaa sovellusta jatkossa kaikkiin Suomen satamiin.

CB EfficientFlow -projektin kärkihankkeena olleessa satamasovelluksen kehitystyössä on Samkin vetämänä käyty läpi muun muassa satamien parhaita käytänteitä, tutkittu koko logistiikkaketjua mereltä sisämaahan ja satamapalvelujen tarjoamisen puitteiden muutoksen vaikutusta sekä kehitetty mobiilisovellus sataman toimijoiden käyttöön.

– Tässä vaiheessa haluammekin SAMKin puolelta välittää lämpimät kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille. Myös Rauman Sataman eri toimijat, agentit, hinaajat ja luotsit ovat antaneet projektille täyden tukensa ja ilman heidän panostaan ei satamasovellusta oltaisikaan nyt laajentamassa valtakunnalliseksi niin valmiina kuin se nyt jo on, kertoo SAMKin merenkulun hankepäällikkö Heikki Koivisto.

– Myös Ruotsissa sovellus on jo Gävlen sataman käytössä ja nähtäväksi jää leviääkö se siellä Suomen tavoin koko maahan, Koivisto kertoo.

Lähes kolme vuotta kestäneessä CB EfficientFlow -projektissa tavoitteena on ollut edistää meriliikenteen hallintaa. Projektissa on parannettu etenkin tiedonvaihtoa eri satamatoimijoiden välillä. Projektissa mukana kumppaneina ovat olleet Satakunnan ammattikorkeakoulu, Rauman ja Gävlen satamat, Ruotsin merenkulkulaitos sekä VTS Finland.

Rauman Sataman satamasovellus tarjoaa kaikille osapuolille yhteisen pääsyn tavaravirtojen reaaliaikaisiin tietoihin maalla ja merellä. Tämä helpottaa kaikkien sataman ympärillä toimivien työskentelyä sekä lisää tehokkuutta ja kustannussäästöjä.