Raumalla työmarkkinatukea maksetaan verrattain vähän

Rauman kaupunki on onnistunut omien aktivointitoimenpiteidensä avulla pitämään työmarkkinatuen maksuja ja asiakasmääriä kurissa paremmin kuin samansuuruiset kunnat.

Vuoden 2015 alussa voimaan tulleen lakimuutoksen jälkeen Rauman työmarkkinatuen takaisinmaksuosuuden piiriin ovat tulleet jo 300 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt.

 

Vuonna 2014 Rauman kaupungilla oli kuntouttavassa työtoiminnassa 226 osallistujaa (189 vuonna 2013). Työtoiminta räätälöidään yksilöllisistä lähtökohdista yli 300 päivää työttömänä olleille työnhakijoille.

Työtehtävät ovat kaupungin eri virastoissa ja erilaisia ryhmätoimintoja. Työtoimintaa voidaan järjestää myös esimerkiksi yhdistyksessä.  

Työtoiminnan paikat laitetaan myös jatkossa nähtäville Rauman kaupungin kotisivuille, jotta mukaan lähteminen helpottuisi.

Näistä matalan kynnyksen tehtävistä pyritään mahdollistamaan myös työelämäpolkuja kaupungin muuhun työllistämiseen. Esimerkiksi viime vuonna kaupungilla oli 239 henkilöä palkkatuella työllistettyinä.

Uusia palkkatukia Raumalla ei kuitenkaan toistaiseksi myönnetä, sillä Satakunnan TE-toimiston työllisyydenhoidon määrärahat vuodelle 2015 on sidottu.