Raumalle elintärkeä hanke uhattuna

Viime päivinä laajasti uutisoidun liikenneviraston pääjohtajan Juhani Tervalan eron syitä on arvailtu usean eri lähteen voimin.

Yhtenä syynä on pidetty sitä, että Tervala oli aloittamassa valtatie 8:n parannustöitä ensi vuoden alussa. Tämän hankkeen liikenne- ja viestintäministeriö oli hyllyttänyt yllättäen syyskuussa.

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa hankkeen hyllyttäminen huolestuttaa, sillä valtatie 8:n koko ajan kasvavat liikennemäärät ovat johtaneet kilometrien pituisiin autojonoihin ruuhka-aikoina.

Rauman Kauppakamarin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonsalon mukaan sopan taustalla on liikenne- ja viestintäministeriön uuden liikennepolitiikan ajattelumalli, joka perustuu älyliikenteeseen, jossa liikenteen aikatauluja muutetaan ja joukkoliikennettä parannetaan.

Henkilökemiaongelmat juontavat Hirvonsalon mukaan osittain siitä, että viime vuosina Liikennevirastosta on tullut vahva toimija, johon on yhdistetty Tiehallinto, Merenkulkulaitos ja Ratahallintokeskus

– Hankkeiden osaaminen on Liikennevirastossa, ja ministeriölle on jäänyt liikennepolitiikka ja EU-asiat.

Hirvonsalon mielestä on äärimmäisen epäreilua, että valtatie 8:n kaltaisen valtasuonen kunnostus jää raakileeksi sapelinkalistelun takia.

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Juho Savo on äärimmäisen huolissaan siitä, että valtatie 8:n kunnostussuunnitelmia ollaan liikenne- ja viestintäministeriön taholta laittamassa uusiksi.

Juho Savon pahimmissa uhkakuvissa valtatie 8:lle ei tehdä mitään.