Raumalle ikäihmisten palvelutori

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto käynnistää hankkeen palvelutorin perustamiseksi ikäihmisille. Neuvontapisteestä asiakas ohjataan palvelujen pariin yhdistelemällä erilaisten tuottajien, kuten kunnan, yritysten, seurakunnan ja kolmannen sektorin palveluja. Lisäksi palvelutorilla hyödynnetään uusia sähköisiä palveluja.

Palvelutorin työntekijä yhdistää palvelut, tekijät ja asiakkaat, jotta ikäihminen saisi tarvitsemansa palvelut. Palvelutori keskittyy sellaisten ikääntyneiden ohjaukseen, jotka eivät vielä kuulu kaupungin säännöllisten palveluiden piiriin. Siten edistetään ikäihmisten itsenäistä selviytymistä arjessa. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta. 

Palvelutori-hankkeen aikataulu on 15.8.2014-31.3.2015.