Raumalle isoja korkeakouluapurahoja

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin, lähinnä väitöskirjatöihin. Tänä vuonna jaettiin 30 000 euroa.

Kuurila Erja, väitöskirja/Turun yliopisto opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö: Uraohjaus ammattikorkeakoulussa, 3000 euroa

Löytökorpi Eve-Maria, väitöskirja/Turun yliopisto opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö: Miten kohdata monikielinen luokka? Vertaileva tutkimus multietnolektin ilmiöistä sekä wieniläisten ja suomalaisten opettajien näkökulmista ja opetusstrategioista monikielisessä luokassa, 3000 euroa

Männikkö Iina, väitöskirja/Turun yliopisto opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö: Opettajien pedagoginen ajattelu ja toiminta opetuksen pulmatilanteissa – reflektiivinen ja syventävä ammattitaidon kehittäminen, 3000 euroa

Sihvonen Kristi, väitöskirja/Turun yliopisto opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö: Kodin ja koulun yhteistyö mahdollisuutena edistää oppilaan terveyttä, 3000 euroa

Sorariutta Anne, väitöskirja/Turun yliopisto opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö: Vanhempi-lapsi –vuorovaikutus ja varhaiset matemaattiset taidot, 3000 euroa

Porkka Pasi, väitöskirja/Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö: Turvallisuuskulttuurin kollektiivinen kehittäminen, 3000 euroa

Aalto Katja, väitöskirja/Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö: Muutoksen logiikka – kenttätutkimus kunnallisten palveluiden yhtiöittämisestä palvelukeskuksiin, 3000 euroa

Holappa Anne, väitöskirja/Turun yliopisto kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori: Suomalainen heteroseksuaalinen parisuhdeskeema internetin deitti-ilmoituksissa, 3000 euroa

Salo-Tammivuori Eeva, väitöskirja/Turun yliopisto kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori: Opetusta ja kasvatusta kahdessa kulttuurissa. Tutkimus ranskalaisesta ja suomalaisesta koulusta sekä ranskalaislasten sopeutumisesta suomalaiseen kouluun, 3000 euroa

Seppälä Tellervo, väitöskirja/Turun yliopisto yleislääketieteen laitos, Porin opetusterveyskeskus: Elämäntapojen huomioonottaminen yleislääkärin vastaanotolla, 3000 euroa