Raumalle ollaan perustamassa perhekeskusta

Raumalle aiotaan perustaa perhekeskus Nortamonkadun terveysasemalle ja toiminnan pitäisi alkaa ensi tammikuussa. Syksyllä jatketaan tilaremontteja ja työhuonesuunnittelua.

Raumalla luotiin malli perhekeskukselle Lapset ja nuoret -hankkeessa vuosina 2010–2012.

– Raumalla päädyttiin verkostomaiseen perhepalvelumalliin, johon kootaan neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon ympärille lapsiperheiden palveluita eri hallintokunnista, selventää projektikoordinaattori Sirpa Maansalo-Maijala.

– Tavoite on vahvistaa ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja sekä kehittää lastensuojelutyötä.

Jo hankkeen aikana selvisi, että perhekeskukseen tarvittaisiin 12 henkilöä lisää eli työntekijäresursseista on tuntuva pula. Osaa yritetään saada ensi vuoden budjettiin. Listalta löytyy kolme psykologia, kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi perheterapeuttia, kaksi perhetyöntekijää eli lähihoitajaa, puheterapeutti, toimintaterapeutti sekä palveluvastaava. Myös psykiatrista sairaanhoitajaa tarvittaisiin.