Raumalle satamaväylän syvennyksestä hyviä uutisia

Rauman satamaan johtavan eteläisen väylän tuleva metrisyvyys on ollut hieman kysymysmerkki, koska on ollut epäselvää, riittävätkö hankkeelle varatut rahat ainoastaan 12 metrin sijasta vähäisempään väyläsyvennykseen.

Raumalaiskansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) tulkitsee liikenne- ja viestintäministeriön tuoretta kirjausta niin, että se sisältää yhteisen tahtotilan, että syvennys tehdään 12 metriin. Hankkeen kustannukset tarkentuvat vasta tarjouskilpailun ratkettua.

– 12 metriä on se syvyys johon tähdätään. Sillä turvataan Rauman sataman kilpailukyky ja toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen aluskoon kasvaessakin. Riittävä väyläsyvyys mahdollistaa sen, että Rauman on jatkossakin yksi Suomen johtavista satamista, arvioi Salonen.

Liikenneviraston hankepäällikkö Esa Sirkiä täsmentää kuitenkin, ettei väyläsyvyyttä vielä tiedetä. Valtioneuvoston antamassa lisätalousarvioesityksessä korjattiin kuitenkin oleellinen virhe. Aiemmissa budjettikirjoissa luki virheellisesti kirjattuna Rauman väyläsyvennys 11 metriin, kun oikein olisi ollut 11-12 metriin.

– Yhtään lisärahaa ei saatu, mutta kun budjettikirjassa luki pelkästään 11 metriä, emme olisi saaneet suunnitella 12 metrin syvennystä, jos siellä olisi tämä kirjaus ollut, selventää Sirkiä.

Valtioneuvoston julkistama lisätalousarvioesitys tuo muitakin hyviä uutisia Rauman alueelle. 

Laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan 20 miljoonan euron määrärahaa. Lisätty laivojen innovaatiotuki antaa mahdollisuuden Rauman uudelle telakkayhtiö Rauma Marine Constructions Oy:lle vankistaa kilpailukykyään.

Valtioneuvosto on halukas myös ohjaamaan lisää äkillisen rakennemuutoksen tukea Raumalle. Valtio on tulossa mukaan alueelle perustettuun pääomasijoitusrahastoon, joka on suunnattu kasvuvaiheessa oleville pienille ja keskisuurille Rauman alueen yrityksille.

Eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioesitys annetaan torstaina 12. helmikuuta.