Raumalle valitaan uusi kirkkoherra

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Rauman seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi. Hakuaika päättyy 17.10.2016 klo 15.

Tuomiokapituli on tukenut Rauman seurakuntaa ylimääräisellä piispantarkastuksella ja erilaisilla konsultaatioilla. Heimo Hietanen on toiminut Rauman seurakunnan väliaikaisena kirkkoherrana 1.11.2015 alkaen.

Hietasen oli määrä olla Raumalla vuoden 2017 loppuun. Rauman seurakunnassa on kuitenkin onnistuttu tekemään merkittävää kehittämistyötä jo vuoden 2016 aikana. Kirkkovaltuusto on syyskuussa päättänyt muun muassa uudesta toimintaorganisaatiosta ja seurakunnassa on toteutettu konsultaatio onnistuneesti ja tavoitteiden mukaisesti.

- On tarkoituksenmukaista, että kehittämistyötä ja uuden organisaation toimeenpanoa jatkaa uusi vakinainen kirkkoherra. Heimo Hietanen palaa takaisin Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.2.2017, todetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin tiedotteessa.

Rauman seurakunnan kirkkovaltuusto on yksimielisesti esittänyt ja tuomiokapituli on päättänyt, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla kirkkovaltuustossa. Kansanvaalin eli välittömän vaalitavan sijaan välillinen vaali on ollut mahdollinen 1.1.2014 lukien. Arkkihiippakunnassa enemmistö kirkkoherroista on sen jälkeen valittu välillisellä vaalilla.