Rauman alueen merikotkilla oli huono vuosi

Suomen merikotkilla on takana poikkeuksellisen onnistunut pesimävuosi. WWF:n merikotkatyöryhmän laskennoissa löytyi 412 asuttua reviiriä. Pesintä onnistui yli 250:llä parilla, ja poikasia laskettiin yhteensä 410.

Jos luku jää tarkistusten jälkeen voimaan, on kyseessä merikotkatyöryhmän 40-vuotisen historian paras tulos.

WWF Suomen merikotkatyöryhmä on toiminut vuodesta 1973 alkaen. Tuolloin ympäristömyrkkyjen rasittama lintu sai koko maassa vain viisi poikasta.

Rauman kolmesta merikotkaparista pesinnässään onnistui vain yksi.

Lue lisää perjantain Länsi-Suomesta